Procenty

Wymagania edukacyjne

Powtórzenie wiadomości

To bardzo ważny dział przygotowany przez Panią Ewę Pinkosz,
jeśli rozwiążecie te zadania to możecie iśc ze spokojem na sprawdzian..

Zadania na ocenę dopuszczającą.

 1. Zamień procenty na ułamki:

a)      14%

b)      108%

c)      44,2%

d)      %

e)      56,24%

f)        %

 1. Zamień liczby na procenty:

a)      0,2

b)     

c)      12

d)     

 1. Zamień promile na ułamki:

a)      256 o/oo

b)      45 o/oo

c)      245,23 o/oo

d)      12,5 o/oo

e)       o/oo

f)         o/oo

 1. Zamień liczby na promile:

a)      15

b)      7

c)      0,78

d)      26,3

e)     

f)       

 1. Oblicz :

a)      15 % liczby 80

b)      8 % liczby 60

c)      102 % liczby 200

d)      75 % liczby 30,4

e)      21 % liczby  

f)        236 o/oo liczby 18

g)      35 o/oo liczby 120

h)      80 o/oo liczby 20,55

 

Zadania na ocenę dostateczną.

 

 1. Oblicz liczbę, której:

a)      15 % wynosi 45

b)      70 % wynosi 48

c)      20 % wynosi 0,8

d)      0,5 % wynosi 15

e)      % wynosi 6.

 1. Jakim procentem liczby 60 jest liczba 3?
 2. Jakim procentem kopy jest :

a)      tuzin

b)      mendel?

 1. W klasie I jest 30 uczniów. 20 % pojechało na wycieczkę. Ilu uczniów pozostało w szkole?
 2. Pewnego dnia w klasie Ib było nieobecnych 3 uczniów, co stanowi 10 % uczniów tej klasy. Ile osób liczy ta klasa?
 3. Cena pewnego towaru wynosiła 245 zł. Jaka była cena tego towaru po podwyżce o 10 %?
 4. Bilet do kina dla dorosłych kosztuje 28 zł. Cena biletu dla dziecka jest o 15 % niższa. Ile trzeba zapłacić za bilety dla rodziny pięcioosobowej?
 5. Ania wpłaciła do banku 2500 zł. Roczne oprocentowanie wynosi 12 %. Oblicz ile odsetek otrzyma po:

a)       1 roku,

b)      2 latach.

 1. Do 28 g czystego złota dodano 7 g miedzi. Jaka jest próba otrzymanego stopu?  
 2. Oblicz 24 % wartości wyrażenia

 

Zadania na ocenę dobrą:

 

 1. Znajdź liczbę, której 16 % stanowi wartość wyrażenia:

 

 

 1. Po podwyżce o 10 % towar kosztuje 36 zł. Jaka była cena tego towaru przed podwyżką?
 2. 70 % ludzi zatrudnionych w fabryce stanowią osoby poniżej pięćdziesiątego roku życia, a 75 osób przekroczyło już ten wiek. Ilu pracowników zatrudnia fabryka.
 3. W teście było 50 pytań. Uczeń odpowiedział poprawnie na 40 pytań. Ile procent testu wykonał?
 4. Zarobek pracownika wraz z 25 % premią wyniósł 3000. Ile złotych premii otrzymał pracownik?
 5. Ile procent soli znajduje się w roztworze otrzymanym z 50 g soli i 150 g wody?
 6. Do banku wpłacono 3200 zł na okres jednego roku. Jakie było roczne oprocentowanie, jeżeli bank dopisał 35,20 zł odsetek?
 7. Jaką kwotę trzeba wpłacić do banku , żeby po pół roku przy stopie procentowej 10,5 %, otrzymać 262,5 zł odsetek?
 8. Tomek przed rokiem mierzył 1,4 m, a aktualnie ma 1,5 m wzrostu. O jaki % zwiększył się wzrost Tomka?
 9. Sklep komisowy wypłacił właścicielowi za sprzedany rower 200 zł. Ile zapłacił nabywca roweru, jeżeli sklep pobiera 15 % prowizji?
 10. Ile czystego srebra znajduje się w 26 g stopu próby 0,750?
 11. Ile miedzi należy stopić z 30 g złota, aby otrzymać stop próby 0,875?

 

Zadania na ocenę bardzo dobrą:

 

 1. Pierwszego września akcje pewnej firmy można było kupić po 350 zł. W ciągu miesiąca cena ich wzrosła o 10 %, a w ciągu następnego miesiąca zmalała też o 10 %. Jaka była cena akcji pierwszego listopada?
 2. W królewskim sadzie rosły gruszki na wierzbie. Pewnego dnia zerwał się porwisty wiatr i 40 % gruszek spadło. Po kilku dniach ogrodnik zerwał 90 % pozostałych owoców, zostawiając na drzewie 12 sztuk. Ile gruszek rosło na wierzbie?
 3. Telewizor kupowany za gotówkę kosztuje 2000 zł, a kupiony na raty jest o 20 % droższy. Przy kupnie na raty trzeba wpłacić 400 zł, a resztę w 5 równych ratach. Jaka jest wysokość jednej raty?
 4. W jakiej ilości wody trzeba rozpuścić 15 g soli, żeby otrzymać roztwór 20 %-owy?
 5. Agata zarabia 350 zł. 50 % tej sumy stanowią koszty uzyskania przychodu (część zarobku, od której nie płaci się podatku). Od pozostałej części zapłaci 19 % podatku. Ile zostanie jej pieniędzy?
 6. Leszek zdaje egzamin. Egzaminator przygotował 20 pytań. Leszek losuje 5 pytań. Nie zda egzaminu, jeśli nie odpowie na 3 pytania. Czy Leszek może oblać egzamin, jeżeli zna odpowiedź na 90 % pytań?
 7. Na początku roku % trzydziestoosobowej klasy stanowiły dziewczęta. W ciągu roku liczba chłopców zmniejszyła się o 6,25 %. Ile procent klasy stanowią teraz dziewczęta?
 8. Koszt jednodniowej wycieczki do teatru wynosi 35 zł od osoby. Po podwyżce benzyny wzrosły koszty transportu o 6 %. Ile powinien dopłacić każdy z uczestników wycieczki, jeżeli koszty transportu stanowią 60 % całych kosztów.
 9. Po dwóch kolejnych obniżkach o 20 % za każdym razem, cena odkurzacza wynosi 320 zł. Jaka była cena przed obniżkami?
 10. Ile gramów miedzi należy stopić ze 120 g stopu srebra próby 0,875, żeby otrzymać stop próby 0,800?
 11. Stopiono razem dwa kawałki złota, jeden próby 0,960 o wadze 10 g, drugi próby 0,750 o wadze 15 g. Oblicz ile waży otrzymany stop i jakiej jest próby.

 

Zadania na ocenę celującą:

 

 1. Cenę towaru podwyższono o 25 %. O ile procent należałoby obniżyć nową cenę, aby otrzymać ponownie cenę początkową?
 2. Pewien stop zawiera 78 % miedzi, 12 % cynku, resztę stanowi nikiel. Ile kilogramów poszczególnych metali zawiera ten stop, jeżeli cynku jest o 0,9 kg więcej niż niklu?
 3. ile litrów wody należy usunąć przez destylację z 66 litrów kwasu o stężeniu 48 %, żeby otrzymać kwas o stężeniu 64 %?
 4. Ania, Kasia i Bartek mają razem 39 lat. Wiek Ani stanowi 75 % wieku Kasi i 50 % wieku Bartka. Ile lat ma Ania, Kasia i Bartek?
 5.   Romek ma 16 lat, a jego siostra 4 lata. Za ile lat wiek siostry będzie stanowił 50 % wieku brata?
 6. Obwód kwadratu jest równy 12 cm. O ile procent należy zwiększyć długość boku tego kwadratu, żeby jego obwód był równy obwodowi prostokąta o bokach 5 cm i 4 cm?
 7. Bartek wygrał na loterii 5000 zł i wpłacił je do banku na okres 2 lat. Oprocentowanie w skali rocznej w pierwszym roku wynosiło 12 %, a w drugim roku zostało zmniejszone o 2 %. Oblicz, o ile procent powiększył się kapitał Bartka po dwóch latach, jeżeli odsetki po roku zostały skapitalizowane.

 

POWODZENIA !!!

Copyright by Gimboria