PORTRET KONIA ANDALUZYJSKIEGO 2008 r.olej na płycie 27,5x39