Rozmiar: 17705 bajtów
OFERUJEMY:

- wykonastwo linii napowietrznych SN i NN
- wykonastwo linii napowietrznych NLK
- linie kablowe SN i NN
- stacje transformatorowe
- instalacje wewnętrzne
- instalacje odgromowe
- pomiary elektryczne


Biuro: 43-430 SKOCZÓW ul. Fabryczna 9
Siedziba firmy: 43-430 SKOCZÓW Wiślica ul. Powiatowa 21
NIP: 548-101-74-29


KONTAKT: tel. 0-33/ 479 99 29   tel. kom. 0 602 192 124   e-mail: elmax@ox.pl


WebMaster: ..: PERL :..