wirtualny, Dorohusk, Dorohuska, Dorohusku, Polska, Chełm,
chełmski, Lublin, lubelskie, aktualności, gmina, powiat,
województwo, wójt, urzšd, gminy, Bug, granica, przejście,
graniczne, turystyka, wypoczynek, rekreacja, rozrywka,
kultura, głos, dorohuska, rezerwat, Brzeźno, Świerże,
Wólka, Okopska, kultura, sport, edukacja, zabytki, galeria,
przejście, graniczne, granica, samorzšd, samorzšdowy,
euroregion, Mariusz, Andryszczuk, Dariusz, Dzwonkowski,
Urszula, Ue, Unia, EuropejskaKONKURS FOTOGRAFICZNYRegulamin konkursu 1.Celem konkursu jest edukacja ekologiczna poprzez obcowanie z przyrodą i promowanie jej walorów na fotografiach. 2.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Dorohusk. 3.Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Dorohusk. 4.Prace konkursowe mogą dotyczyć następujących kategorii: a) pejzaże b) przyroda 5.Prace na konkurs należy składać do dnia 15.05.2008r. w Urzędzie Gminy Dorohusk, w kopercie, z dopiskiem „Konkurs przyrodniczy”. Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 6.Fotografia może przedstawiać tylko obszar Gminy Dorohusk. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, fotografie na odwrotnej stronie muszą być opisane w następujący sposób: 1) Imię i nazwisko autora fotografii; 2) Nazwę szkoły i nr klasy do której uczęszcza autor fotografii; 3) Nazwę miejscowości, w której zrobiono fotografię. 7.Fotografie mogą być na papierze lub na nośniku informacji płyta CD lub dyskietka: a) Fotografie papierowe w formacie 9x13cm, 10x15cm. b) Fotografie na nośnikach informacji max. szerokość 1600pix, max. wysokość 1200pix, maksymalna objętość pliku 1MB, format pliku jpg. 8.Zgłoszenie fotografii do konkursu stanowi jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu. 9.Zostanie przyznanych dziesięć nagród po pięć w podziale na typy szkół: SZKOŁY GIMNAZJALNE a) I miejsce w konkursie fotograficznym – odtwarzacz mp4 i ilustrowana encyklopedia przyrodnicza b) II miejsce w konkursie fotograficznym – odtwarzacz mp3 i ilustrowana encyklopedia przyrodnicza c) III miejsce w konkursie fotograficznym – discmen i ilustrowana encyklopedia przyrodnicza d) IV miejsce w konkursie fotograficznym – ilustrowana encyklopedia przyrodnicza e) V miejsce w konkursie fotograficznym - książka SZKOŁY PODSTAWOWE a) I miejsce w konkursie fotograficznym – odtwarzacz mp4 i ilustrowana encyklopedia przyrodnicza b) II miejsce w konkursie fotograficznym – odtwarzacz mp3 i ilustrowana encyklopedia przyrodnicza c) III miejsce w konkursie fotograficznym – discmen d) IV miejsce w konkursie fotograficznym – ilustrowana encyklopedia przyrodnicza e) V miejsce w konkursie fotograficznym - książka 10. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca fotografię: - jest autorem zdjęcia; - przyjmuje warunki regulaminu konkursu; - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) - wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez organizatorów konkursu nadesłanych fotografii, dla celów promocji konkursu. 11. Komisja oceniająca nadesłane prace będzie się składać z - wytypowanego pracownika urzędu, - przedstawiciela Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki - przedstawiciela Rady Gminy Dorohusk z Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa - dyrektora szkoły Komisja oceni prace i przyzna poszczególne miejsca w konkursie.

powrót


DODAJ NEWSA...

Administrator: &ry i Dzynek
Zapisuję się do listy:
WIRTUALNY DOROHUSK
 Zapisz
 Wypisz