Menu


FRAZA-Zarabiaj w InternecieZarób kase>>>

 
Dzis jest:
Godzina:

 

Zaimek nieokreślony

    Zaimki nieokreślone odnoszą się do bliżej nieokreślonych osób i rzeczy.
Zaliczają się do tej grupy następujące zaimki :

* man, używany w celu określenia podmiotu oznaczającego osobę bliżej nieznaną. Łączy się on z 3 os. l.poj czasownika. Zaimka man nie tłumaczy się samodzielnie, lecz w połączeniu z czasownikiem w 3 os. l.poj oraz (ewentualnie) zaimkiem ,,się'' :
- Man spricht hier Polnisch - Tutaj mówi się po polsku.
- Das kann man nicht essen - Tego nie można jeść.
- Hier darf man nicht rauchen - Tu nie wolno palić.

Zaimek man występuje tylko w stronie czynnej , w stronie biernej natomiast zastępowany jest zaimkiem es albo też zanika.

* jemand - ktoś, niemand - nikt
Oba te zaimki używane są tylko w l.poj.
- Jemand hat mir gefragt - Ktoś mnie zapytał.
- Hast du mit jemand gesprochen - Czy rozmawiałeś z kimś.
- Nein, ich habe mit niemand gesprochen - Nie, z nikim nie rozmawiałem.

* etwas - coś, nichts - nic, viel - dużo, wenig - mało

* jeder, jede, jedes, (Pl. alle) - każdy , każda, każde, (L.mn. wszyscy)
Zaimki te odmienia się jak rodzajnik określony :

* mancher, manche, manches, (Pl. manche) - niektóry, (L.mn. niejeden)

* irgendwer - ktokolwiek, irgendjemand - ktoś, irgenddeiner - ktoś, irgendetwas - cokolwiek, irgendwie - jakoś, irgendwann - kiedyś,
irgendwo - gdzieś

* einer, eine, ein(e)s są zaimkami oznaczającymi jedną osobę z grupy lub jedną rzecz z wielu (Pl. welche); przy zaprzeczeniach zaimki te brzmią :
keriner, keine, kein(e)s, (Pl. keine)
Formą zastępczą (w odpowiedziach lub pytaniach w języku potocznym) dla rzeczowników występujących bez rodzajnika są zaimki :
welcher, welche, welches, (Pl. welche) dla treści twierdzącej oraz
kein - dla treści przeczącej.

* alles - wszystko, einige / ein paar - kilka, parę, mehrere - liczni, liczne, dużo
ein wenig / ein bisschen - trochę, troszeczkę, sämtlich - wszelki

N. man jemand niemand einer kein(e)s
G. - jemandes niemandes eines keines
D. einem jemand(em) niemand(em) einem keinem
A. einen jemand(en) niemand(en) einen kein(e)s

 

 

Zaimek
Wszelkie prawa zastrzeżone 2004