Bonifraterski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Rady

design: moio.net
Pomysł utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Gostyńskim pojawił się wśród osób spotykających się na co dzień z ludzkimi problemami.
W swojej pracy pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy często spotykają się z przypadkami ludzi, którym niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego miejsca.
W związku z naglącą potrzebą utworzenia takiego miejsca Zarząd Powiatu Gostyńskiego zwrócił się z propozycją do Prowincjała Zakonu Szpitalnego w Polsce — Ojca Ambrożego Marię Pietrzkiewicza aby Zakon podjął się utworzenia i prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej który to Ośrodek miałby takie miejsce zapewniać.

11 lutego 2000 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu a Prowincjałem Zakonu w której strony wyraziły wspólną wolę powołania do istnienia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Odpowiedzialnym za dalsze losy projektu został brat Fryderyk S. Frost.
1 stycznia 2001 Prowincjał Zakonu Szpitalnego specjalnym dekretem powołał do istnienia
BONIFRATERSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
p.w. MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY.

Ośrodek nasz jest dopiero co rozpoczynającym działalność dziełem. Jednak zaangażowanie w tę sprawę wielu dobrych ludzi pozwala sądzić że z czasem powstanie prężnie działające dzieło służące wszystkim potrzebującym pomocy.

Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przeznaczony jest dla osób, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki.
W tego rodzaju placówce osoby te otrzymałyby schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską.
W Ośrodku podopieczni przebywaliby krótki okres czasu (do trzech miesięcy).

Cele: BOIK swoim zasięgiem obejmuje powiat gostyński (7 gmin). Jednak w wyjątkowych sytuacjach przyjmowane będą osoby z terenu innych powiatów, ale wówczas koszty pobytu ponoszone będą przez gminę kierującą daną osobę.

Ośrodek współpracuje m.in. z:


Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Marysin 1, 63-820 Piaski k. Gostynia Wlkp.

tel: +48 / 65 / 57 39 000
fax: +48 / 65 / 57 19 611
tel. kom: 0 609 730 822

e-mail: boik@konto.pl

Do Ośrodka osoby zainteresowane mogą zgłaszać się:
do góry ^