ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Zasady korzystania z Infocentrum:
  1. Pierszeństwo korzystania z usług Infocentrum mają osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Biurze Pracy w Kępnie.
  2. Korzystanie przez bezrobotnych z Internetu w celu poszukiwania ofert pracy i składania własnych - do 1 godziny dziennie jest bezpłatne.
  3. Osoby poszukujące pracy muszą się obecnie wykazać własną inicjatywą i pomysłowością w wyszukiwaniu różnych sposobów poszukiwania pracy. Infocentrum może pomoc tym wszystkim, którzy nie potrafią się do takich poszukiwań umiejętnie przygotować, udzielając fachowych wskazówek m.in. na temat:
  4. Osoba poszukująca pracy będzie mogła bezpłatnie skorzystać z wzorów pism i porad niezbędnych przy poszukiwaniu bądź zmianie pracy.
  5. W Infocentrum bezrobotny będzie mógł uzyskać informacje, gdzie i jak szukać pracy, jak korzystać z serwisów internetowych, które oferują usługi rekrutacyjne na stronach www. Rekrutacja poprzez Internet w sposób skuteczny zaczyna rywalizować z ogłoszeniami prasowymi, gdyż stale rośnie jego popularność.
  6. Pozostałe usługi oferowane są za odpłatnością.
  7. Dla pozostałych odbiorców usługi oferowane przez Infocentrum są udostepniane za odpłatnością.