ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Wysokość świadczeń z Funduszu Pracy ( obowiązuje od 01.06.2004r)


1. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych:

2. Wysokość zasiłku przedemrytalnego

3. Wysokość świadczeń refundowanych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w roku 2004r:

Minimalne wynagrodzenie   - 824,00 zł brutto


Więcej informacji o świadczeniach na stronie http://pup.kepno.sisco.info/?id=295