ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Aktualności


Dodano: 17 maj 2005

"Pracownicy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej czytają dzieciom bajkę"

10 maja o godz 10:30 w naszym GCI odbyło się głośne czytanie bajek dla dzieci z okazji obchodów 200 rocznicy urodzin H. CH. Andersena, w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem "Cała Polska Czyta Dzieciom". Patronem całego przedsięwzięcia jest Fundacja ABCXXI. Spotkanie zorganizowane zostało dla dzieci z oddziału przedszkolnego i oddziału klasy "zero" przez Katarzynę Szczepańską - dyrektorkę Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie oraz nasze GCI, a bajki czytali dzieciom pracownicy Urzędu Gminy w Łęce Opatowskiej. Lektorzy przedstawili dzieciom dwie bajki, rozpoczęto bajką, pt. "Lokomotywa" Juliana Tuwima, następnie przeczytano bajkę H. CH. Andersena pt."Słowik". Na zakończenie dzieci podziękowały lektorom za czytanie śpiewając piosenki. Akcje głośnego czytania bajek mają na celu zachęcanie dzieci do sięgania po książkę od najmłodszych lat, krzewienie kultury czytania

foto1 / foto2 /


Dodano: 25 luty 2005

"Warsztaty poszukiwania pracy"

W dniach od 21 do 23 lutego 2005r w naszym GCI zorganizowane zostały trzydniowe zajęcia aktywizujące dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mających problemy z wkroczeniem lub powrotem na rynek pracy lub zmianą miejsca zatrudnienia. Celem zajęć było zapoznanie uczestników z aktywnymi formami i metodami poszukiwania pracy oraz przygotowanie do samodzielnego, skutecznego i efektywnego pozyskiwania zatrudnienia.
W trakcie warsztatów uczestnicy nabyli praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem i sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny) oraz przeprowadzaniem autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Efektem zajęć jest przede wszystkim wyposażenie uczestników w zasób wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami zawodowymi poprzez modyfikację samoświadomości oraz wykształcenie otwartej, aktywnej postawy wobec problemów zatrudnieniowych.Dodano: 07 listopada 2004

"Spotkanie z bezrobotną młodzieżą do lat 25"

Dnia 5 listopada w Gminnym Centrum Informacji w Opatowie odbyło się spotkanie bezrobotnej młodzieży do lat 25 z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie panią Iwoną Rataj. Tematem spotkania były metody aktywnego poszukiwania pracy przez młodzież, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, odkrywanie własnych umiejętności i możliwości. W spotkaniu wzięły udział 24 bezrobotne młode osoby z terenu gminy Łęka Opatowska. W Gminnym Centrum Informacji planuje się zorganizowanie warsztatów dotyczących poszukiwania pracy.

foto1 / foto2 / foto3 / foto4 /


Dodano: 13 października 2004

"Spotkanie dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych"

Dnia 12. 10.2004 w Gminnym Centrum Informacji w Opatowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Spółdzielczej Grupy Bankowej (zrzeszającej Banki Spółdzielcze i GBW S.A ) dotyczące możliwości dofinansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych. Spotkanie zainicjowane zostało przez SGB oraz Urząd Gminy w Łęce Opatowskiej wraz z Gminnym Centrum Informacji w Opatowie Wykład prowadził specjalista do spraw Funduszy Unijnych z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S. A w Poznaniu pan Tomasz Ratajczak w towarzystwie dyrektora Oddziału GBW S. A w Ostrowie Wielkopolskim pana Michała Prymki. W spotkaniu uczestniczyła również kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie pani Ilona Skiba.
Celem spotkania było poinformowanie o dużych możliwościach korzystania z dofinansowania z funduszy unijnych działalności rolników, samorządu terytorialnego i przedsiębiorców.
Była to pierwsza tego typu konferencja zorganizowana na terenie powiatu kępińskiego. Planuje się zorganizowanie cyklu spotkań przeznaczonych dla konkretnych zawężonych grup odbiorców.

foto1 / foto2 / foto3 / foto4 / foto5