ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!


POŁOŻENIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJIGCI znajduje się w Opatowie przy ul. Poznańskiej 59 w budynku własnym Urzędu Gminy, w którym znajduje się również Gminna Biblioteka Publiczna. Wioska Opatów położona jest przy trasie wojewódzkiej 450, pozwala to na łatwą komunikację autobusową z powiatem kępińskim oraz sąsiadującym województwem łódzkim. Lokal znajduje się na parterze, nie ma żadnych barier utrudniających dostęp osobom niepełnosprawnym.

KONTAKT:

GCI w OPATOWIE
ul. Poznańska 59
63-645 Łęka Opatowska
Tel. / Fax: (0-62)- 78-188-32
e-mail