ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Informacja dla absolwentów

"Pierwsza praca"

Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów “Pierwsza Praca” stanowi integralną część programu społeczno-gospodarczego Rządu i jest jednym z instrumentów realizacji Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2000-2006, opartej na Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Adresatami programu są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych wszystkich szczebli.

Celem podstawowym programu jest aktywizacja zawodowa młodych osób z roczników wyżu demograficznego, które właśnie ukończyły szkoły albo kursy, ale nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego. U źródeł "Pierwszej Pracy" leży idea przełamania tzw. "zaklętego kręgu" polegającego na tym, iż pracodawca nie chce zatrudnić osoby bez doświadczenia, przez co absolwent pozbawiony jest szans na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

Powyższy cel realizowany jest nie tylko poprzez pośrednictwo i pomoc dla absolwenta w znalezieniu pierwszego zatrudnienia, ale również w drodze pobudzania i umacniania u młodych ludzi aktywnych zachowań i postaw. W tym celu prowadzone są przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy działania służące rozwinięciu zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz planowania przez bezrobotnego swojej kariery zawodowej.

Dodatkowe informacje na stronie http://www.1praca.gov.pl, www.estudent.pl

Wielkopolski Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca"