ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

Analiza rynku pracy w Powiecie Kepińskim

Analiza rynku pracy przeprowadzana jest w celu monitorowania stanu zmieniającego sie poziomu bezrobocia.Umożliwia ona dokładną kontrolę poziomu rozwoju regionalnego rynku pracy, liczby osób bezrobotnych, nowych ofert pracy.
Analiza przeprowadzana jest przez Powiatowy Urząd Pracy co pół roku dla całego powiatu oraz co miesiąc dla poszczególnych gmin regionu Powiatu Kępińskiego.

Wyniki analiz można znaleźć pod adresem:
http://www.apraca.pl/poke/statystyka/statystyka%20z%20powiatu.htm