W SEJMIE

POSEŁ ANTONI KOBIELUSZ W SEJMIE ZAJMUJE SIĘ GŁÓWNIE SPRAWAMI MIĘDZYNARODOWYMI.

 

JEST CZŁONKIEM KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH,

ZASTĘPCĄ PPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI ZA GRANICĄ,

PRZEWODNICZĄCYM NADZWYCZAJNEJ KOMISJI DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE.

21 stycznia 2004r. podczas debaty sejmowej Poseł Antoni Kobielusz zabrał głos na temat zadań polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku. Potwierdził pozytywne rezultaty realizacji rządowego programu współpracy z Polonią. „Nastąpiło znaczne zwiększenie działań placówek zagranicznych na rzecz Polaków żyjących poza granicami ojczystego kraju. Placówki te dobrze realizowały konstytucyjną powinność zapewnienia dostępu do dziedzictwa kulturowego. Między innymi realizowano to poprzez wspieranie nauki języka polskiego, udostępnianie literatury, dzieł sztuki itp. Wielu Polaków potrzebuje pomocy, zwłaszcza tych żyjących na Wschodzie, gdyż niejednokrotnie żyją w nędzy, ale ważny także jest ich status w miejscu zamieszkania. Tutaj wiele możliwości działania daje rządowy program.”

25 listopada 2003r. Poseł Antoni Kobielusz przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego SLD w debatach:

-     o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Tadżykistanu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

-     o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Dziką Orlicę w przejściu granicznym Mostowice - Orlicke Zahori, sporządzonej w Warszawie dnia 20 marca 2002 r.

Podczas debaty sejmowej 16 października 2003r.  Antoni Kobielusz przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego SLD o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.

27 sierpnia 2003r. podczas debaty sejmowej Poseł przedstawił sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r. ’’ Po wejściu do Unii Europejskiej Polska stosować będzie przepisy wspólnotowe w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Tak więc dyplomy uzyskane w państwach ( stronach konwencji praskiej i automatycznie uznawane przez Polskę ) mogłyby stać się równoważne z dyplomami państw Unii Europejskiej, nie spełniając równocześnie kryteriów unijnych.”