W REGIONIE

POSEŁ ANTONI KOBIELUSZ UWAŻA, ŻE OBOK DZIAŁALNOŚCI LEGISLACYJNEJ PRACA NA RZECZ ROZWOJU REGIONU JEST PODSTAWOWYM OBOWIĄZKIEM POSŁA.

 

Mimo dużego natężenia prac Sejmu  regularnie spotyka się z wyborcami.

 

 

 

Na spotkaniu w Pszczynie w dniu 24 lutego 2004r. poseł Antoni Kobielusz omówił PROGRAM UPORZĄDKOWANIA I OGRANICZENIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH (PLAN HAUSNERA), opowiadając się za szybkim wdrożeniem go w życie.

 

24 listopada 2003 r. doszło do spotkania Posła z Członkami SLD  w Bielsku-Białej.

Poseł zapoznał zebranych z „Programem uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”

W wielowątkowej dyskusji  wiele uwagi poświęcono sytuacji społecznej i politycznej kraju, wskazywano na utrzymujący się w kraju kryzys gospodarczy i polityczny.

 

W dniach 26 maja w Miedźnej, 27 maja w Czechowicach-Dziedzicach, 28 maja w Pszczynie i 5 czerwca 2003r. w Bielsku-Białej odbyły się spotkania Posła Antoniego Kobielusza z Mieszkańcami poświęcone integracji Polski z Unią Europejską.

Podczas spotkania Poseł podkreślił, że Polska będzie uczestniczyć we wszystkich decyzjach UE, współtworzyć unijną politykę wobec innych krajów, współdecydować o ważnych kwestiach międzynarodowych. Polacy staną się pełnoprawnymi obywatelami Wspólnoty.

 

25 maja 2003r. Poseł Antoni Kobielusz uczestniczył w spotkaniu z Mieszkańcami Kaniowa gmina Bestwina na temat członkostwa Polski w UE.

 

W dniach 13 maja w Wiśle, 14 maja w Cieszynie i 16 maja 2003r.  w Skoczowie Poseł Antoni Kobielusz spotkał się z Mieszkańcami.

Spotkanie poświęcone były wejściu Polski do Unii Europejskiej. Poseł  mówił, że integracja Polski z europejską wspólnotą stanowić może historyczną szansę dla kraju, dla młodych pokoleń, to także ogromne korzyści gospodarcze i społeczne. Wchodząc do Unii staniemy się jej obywatelami.

 

W dniu 15 kwietnia 2003r. Antoni Kobielusz uczestniczył w Forum  Europejskim zorganizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie. Poseł mówił, że integracja z Unią Europejską to historyczna szansa dla Polski, „Polska może wejść do najbardziej wpływowego związku państw świata, nie tracąc suwerenności ani kulturalnej tożsamości. Integracja to także korzyści gospodarcze i społeczne, które odczują zwłaszcza ludzie młodzi.”

 

W dniach 2 kwietnia w Wilkowicach, 3 kwietnia 2003r. w Szczyrku odbyły się spotkania Posła Antoniego Kobielusza z Mieszkańcami.

Spotkania miały na celu przekonywać zgromadzonych do Unii Europejskiej. Poseł zaznaczył, że najważniejszym elementem przygotowania Polski do członkostwa w UE jest upowszechnienie informacji na temat procesów integracyjnych. Mówił o istotnych korzyściach płynących z członkostwa w UE, możliwościach uzyskiwania środków pomocowych (PHARE, SAPARD, ISPA). Podkreślał, że integracja ma ogromne znaczenie dla młodych ludzi w Polsce, stwarza większe możliwości zatrudnienia, nowe horyzonty edukacyjne.