STRONA GŁÓWNA

DR NAUK HUMANISTYCZNYCH, FIZYK TEORETYK, POLITOLOG;

CZŁONEK KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH;

ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ŁĄCZNOŚCI  Z POLAKAMI ZA GRANICĄ;

PRZEWODNICZĄCY NADZWYCZAJNEJ KOMISJI SEJMOWEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE.

STAŁY CZŁONEK POLSKIEJ DELEGACJI PARLAMENTU DO INICJATYWY ŚRODKOWO-EUROPEJSKIEJ;

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD W KATOWICACH;

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ I POLITYKI ZAGRANICZNEJ RADY KRAJOWEJ SLD;

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ ŚLĄSKIEJ RADY WOJEWÓDZKIEJ SLD W KATOWICACH.

Co roku rozlicza się ze swojego programu wyborczego w formie drukowanych informacji, poprzez środki masowego przekazu i podczas bezpośrednich spotkań z wyborcami.
* na dyżurach poselskich zapoznaje się ze sprawami mieszkańców naszego regionu;
* regularnie spotyka się z uczniami ostatnich klas szkół średnich na terenie okręgu wyborczego;
*dużo uwagi poświęca problemom osób niepełnosprawnych