NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

 

POLITYKA ZAGRANICZNA WINNA SŁUŻYĆ KSZTAŁTOWANIU POZYTYWNEGO WIZERUNKU POLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, A TAKŻE NASZYCH INTERESÓW EKONOMICZNYCH.

 

 Posiedzenie Komisji Politycznej Zgromadzenia  Parlamentarnego UZE w Atenach

W dniach 1-4 grudnia 2003r. w Paryżu Antoni Kobielusz stał na czele delegacji polskiego Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego UZE.

 

 Podczas delegacji poselskiej do Niemiec

 

W dniach 17 – 22 listopada 2003r. w Niemczech Poseł Antoni Kobielusz stał na czele delegacji Komisji Łączności z Polakami za Granicą . Spotkał się z przedstawicielami Polonii niemieckiej w Monachium, Berlinie, Dreźnie i Lipsku. Odbył także wiele spotkań z władzami rządowymi i federalnymi na temat realizacji traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami z 1991 roku”.

W dniach 3 i 4 listopada 2003r. w Paryżu  Poseł Antoni Kobielusz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego w UZE na temat „Europejska inicjatywa dla umocnienia roli ONZ w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa.”

Podczas konferencji poświęconej debacie o przyszłości wspólnej europejskiej obrony i bezpieczeństwa w dniach od 22 do 24 września 2003r. w Baveno (Włochy)  Poseł Antoni Kobielusz stał na czele delegacji polskiego Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego UZE.